Ponúkame vám zemné a výkopové práce 4-tonovým pásovým bagrom. Našou výhodou je, že dokážeme pracovať aj v stiesnených priestoroch, čo väčšie stroje nedokážu.
Obsluhu stroja zabezpečuje strojník s 25-ročnou praxou a bohatými skúsenosťami v stavebníctve a ťažobnom priemysle.

Realizujeme výkopy žúmp; bazénov; kanalizačných, vodovodných a elektrických prípojok; úpravy terénu, výkopy domových základov a rôzne iné výkopové práce.

Kopanie realizujeme lyžicami šírky: 30, 45, 60, 80 cm + nakladacia lyžica 120 cm

Maximálna hĺbka kopania: 2,5m
Maximálna nakladacia výška: 3m

Ak máte viac otázok, prosím kontaktujte nás.